Tuesday, October 9, 2007

S I N G A P O R E

S'pore River Side
မနက္ေစာေစာ နဲ႔ ညေနခင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ထိုင္လို႔ေကာင္းတဲ့ေနရာေလးတစ္ခုပါဓါတ္ပံုရိုက္ရတာကို အရမ္း၀ါသနာ ပါတဲ့အတြက္ ျမင္ျမင္သမွ် အကုန္ရိုက္ပါတယ္။
ရိုက္ထားသမွ်ထဲက ေကာင္းႏိုးရာရာေလးေတြ တင္လိုက္တာပါ။

No comments: