Saturday, May 19, 2007

ငါးပါးသီလ

အေလ့အထက္ို သီလလုိ႔ေခၚတာပါ။ အဲ့ဒီအေလ့ကုိ ေခါင္းေပၚက ဆံပင္လုိ ရာသက္ပန္အေလးအျမတ္ထားသင့္လို႔ ဂရုဓမၼ ၊ ခါး၀တ္လံုခ်ည္လို ထာ၀ရျမဲျမံသင့္လို႔ နိစၥ၊ အားလံုးေပါင္းလိုက္ေတာ့ ဂရုဓမၼနိစၥသီလ။
ဒါေၾကာင့္ ငါးပါးသီလ ကို ဂရုဓမၼနိစၥသီလ လို႔ေခၚပါတယ္။
ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ကိုေတာ့ ဂရုဓမၼနိစၥသီလအခါေတာ္ေန႔လို႔ ေခၚပါတယ္။
ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ကို တနည္းအားျဖင့္ ကုရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။

ကုရုုဓမၼ
ကုရုဆိုတာ ကုရုတိုင္းသားေတြ ၊ ဓမၼ ဆိုတာက်င့္သံုးတဲ့တရား။ ကုရုုဓမၼဆိုေတာ့ ကုရုတိုင္းသားေတြက်င့္သံုးတဲ့တရား။
ငါးပါးသီလကို ကုရုတိုင္းသားေတြ တေလးတစား က်င့္သံုးတဲ့ တရားျဖစ္လို႔ ကုရုုဓမၼလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ကုရုတိုင္းသားေတြရဲ ႔တရားဆိုပါေတာ့။
(ဘယ္က ကုရုတိုင္းလဲဆိုရင္ေတာ့ ဟုိုးဇာတ္ေတာ္ထဲမွာပါတဲ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကုရုတိုင္းပါ- အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ ကုရုတိုင္းမွာ ထီးနန္းအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ့စဥ္က မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး နဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အျပင္ -ငါးပါးသီလကိုအထူးစင္ၾကယ္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။)

No comments: